SUPER FORMULA

2020 Championship

Round Circuit Results
Revised calendar to be announced

 

Championship Points

Pos Driver Points
Nick Cassidy
Kazuki Nakajima
Kenta Yamashita
Sacha Fenestraz
Kamui Kobayashi
Yuji Kunimoto
Kazuya Oshima
Yuhi Sekiguchi
Ryo Hirakawa
Hiroaki Ishiura
Sho Tsuboi
Naoki Yamamoto
Nirei Fukuzumi
Tatiana Calderon
Juri Vips
Tomoki Nojiri
Sergio Sette Camara
Charles Milesi
Tadasuke Makino
Toshiki Oyu